Partner in duurzame organisatieontwikkeling

Kwaliteitsmanagement

Uw kwaliteitsvisie laten aansluiten op de ontwikkeling van zelforganisatie? Eén integrale kwaliteitsrapportage in plaats van verkokerde rapportages? Niet meer certificeren, maar wel externe kwaliteitsvisitatie? Het branchegerichte kwaliteitskader implementeren? Uw auditorganisatie inrichten op basis van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)? Djazzo kan u op zowel strategisch als operationeel niveau ondersteunen bij uw kwaliteitsvragen.

 

  

Projectmanagement

Heeft u behoefte aan een externe projectleider/ procesbeleider? Een onafhankelijke voorzitter om uw projecten in goede banen te leiden? Neemt u dan contact op met Djazzo.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wilt u uw MVO-activiteiten aantoonbaar maken in het kader van aanbestedingen? U wilt 'iets' met MVO, maar u weet nog niet wat? De MVO-Wijzer? ISO26000 'internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties'? CO2 Barometer? MVO Prestatieladder? Djazzo ondersteunt u hierbij!