Actuele thema's


Kwaliteitsmanagement en zelforganisatie

 

Lees het drieluik over  'kwaliteitsmanagement in cynane organisaties'

 

Kijk hieronder de handreiking voor teams.

 

 

 

Huidige kwaliteitsmanagementsystemen zijn veelal centraal ingericht, geven weinig ruimte voor wensen van het team en zijn gericht op controleren vanuit het hoger management. Djazzo heeft een kwaliteitsvisie ontwikkeld die aansluit bij de ontwikkeling 'zelforganisatie'. Deze visie gaat uit van de volgende pijlers:

(1) stakeholder- en compliance management, (2) risico-/ kansenmanagement en (3) indicatorenmanagement (zie de afbeelding hieronder).

 

Kwaliteitsvisie bij zelforganisatie 

 

Op basis hiervan wordt het kwaliteitsmanagementsysteem ingericht dat aansluit bij de wensen en ontwikkeling van een team, uitgaat van vertrouwen en laag in de organisatie is belegd.


Integrale kwaliteitsrapportage

 

Integrale kwaliteitsrapportage

 

Wilt u ook één integrale kwaliteitsrapportage in plaats van losse rapportages over bijvoorbeeld MIC, klanttevredenheid, audits en vrijheidsbeperkende maatregelen? 

 

De integrale kwaliteitsrapportage is gebaseerd op uw eigen inhoudelijke zorgthema's. Denk hierbij aan: het zorgproces, de relatie tussen klant, netwerk en professionals of veilige zorg? Per thema wordt bepaald welke informatie u hierover iets kunt vertellen. Deze managementinformatie komt uit  onder andere de teamreflecties, diverse registratiesystemen en project- en werkgroepen. Geen analyse vanuit één enkele bron, maar het combineren van informatie is de kracht van deze integrale rapportage.

 

Het uitgangspunt is vertellen, pas daarna gaan we tellen (tabellen/ grafieken) laten zien. Hierdoor kunnen nuances aangebracht worden en het 'verhaal van de cijfers' verteld worden.

 

De integrale kwaliteitsrapportage heeft twee doelen, namelijke (1) intern doorontwikkelen en (2) extern verantwoorden. Dat houdt in dat alle stakeholders dezelfde informatie krijgen, namelijk de integrale kwaliteitsrapportage.

 

Wilt u ook een eigen integrale kwaliteitsrapportage? Neemt u dan contact met ons op.