Wat kan ik voor u betekenen?

Wat kan ik voor u betekenen?

Boven op de berg

Boven op de berg zijn werkzaamheden zichtbaar die gericht zijn op bijvoorbeeld de missie, visie, processen, procedures, doelen van een organisatie.  De 'harde' kant van organisatieontwikkeling; de systeemwereld. Al ruim 12,5 jaar ondersteun ik organisaties bij het opzetten, onderhouden, auditen, vereenvoudigen van hun kwaliteitsmanagementsysteem. Systemen die zijn gebaseerd op Kwaliteitskaders, ISO-, HKZ- of PREZO-normen.

 

Onder water 

Onder water zijn de werkzaamheden benoemd die meer gericht zijn op cultuurverandering. De ' zachte'  kant van organisatieontwikkeling; de leefwereld. 'Zelforganisatie' (Rijnlands denken/ regie bij de teams) is een belangrijke ontwikkeling die bij veel organisaties is of wordt ingezet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het begeleiden van teams, dilemma's bespreken, kampvuren begeleiden of cultuurscans uitvoeren.

 

Voorbeelden

  • het kwaliteitssysteem omzetten van een centraal, controlerend systeem naar een decentraal, ondersteunend systeem voor zelforganiserende teams;
  • het positioneren en begeleiding van aandachtvelders/ themahouders;
  • het geven van workshops, zoals dilemma-trainingen en waarderend onderzoeken;
  • het vereenvoudigen van het kwaliteitshandboek/ documentenbeheersysteem;
  • het begeleiden van projecten, bijeenkomsten;
  • het auditen van processen op basis van waarderend onderzoeken;
  • het bespreekbaar maken van dilemma's/ organiseren van kampvuren;
  • het uitvoeren van een cultuurscans.