Diensten Djazzo

Diensten

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement wordt van al geruime tijd geborgd binnen organisaties met behulp van keurmerken, zoals ISO-, HKZ- of PREZO-normen. Al bijna 12,5 jaar ondersteun ik organisaties bij het opzetten, onderhouden, auditen, vereenvoudigen van hun kwaliteitsmanagementsysteem.

 

In de branches Zorg en Welzijn zijn branchegerichte Kwaliteitskaders ontwikkeld. Ook is externe kwaliteitsvisitatie (in tegenstelling tot een externe certificering) een actuele ontwikkeling. Ik ben hier vanuit huidige opdrachten nauw bij betrokken. Dit terrein is nog niet ontgonnen waardoor innovatieve projecten tot mijn werkterrein behoren.

 

Ook is 'zelforganisatie' (Rijnlands denken/ regie bij de teams) een belangrijke ontwikkeling die bij veel organisaties is of wordt ingezet. Kwaliteitsmanagementsystemen worden hierop aangepast. Hiervoor heb ik een kwaliteitsmodel ontwikkeld dat hier goed op aansluit. Zie 'actueel' voor meer informatie. Ook 'appreciatve inquiry' (waarderend onderzoeken) sluit goed aan bij deze ontwikkeling.

 

Projectmanagement

Appreciatieve inquiry is ook de basis voor het opzetten en begeleiden van projecten. Vanuit een positief waarderend insteek worden ontwikkelingen in gang gezet. 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Djazzo is Partner van De MVO-Wijzer. De MVO-Wijzer heeft een praktisch instrument ontwikeld om met MVO aan de slag te gaan. Het is gebaseerd op de internationale richtlijn ISO26000 'maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties'.

 

Partner van De MVO-Wijzer

 

Naast De MVO-Wijzer werk ik met de ISO26000 richtlijn, de MVO-Prestatieladder, de CO2 Barometer. Speciaal voor organisaties in Zorg en Welzijn heb ik het model 'Zorg voor MVO' ontwikkeld.